Helseteknologi og fremtiden

Helseteknologi og fremtiden

Helse- og omsorgssektoren trenger teknologi - moderne teknologi. Skal vi klare å få til mer effektive arbeidsprosesser ved sykehus og andre behandling

Les mer