HELSE

Helsenyheter fra Regjeringen.no

Stortinget: Helse
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen). . . read more

Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved fr. . . read more

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutear)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutear). . . read more

Representantforslag om en fullstendig gjennomgang av uprioriterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor, av regjeringen omtalt som avbyråkratisering og effektivisering

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad, Freddy André Øvstegård, Petter Eide, Karin Andersen og Solfrid. . . read more

Redegjørelse av helseministeren om ambulansefly i nord

Redegjørelse av helseministeren om ambulansefly i nord. . . read more

Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.)

Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overt. . . read more

Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012

Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012. . . read more

Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.)

Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.). . . read more

Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

Muntlig spørsmål, datert: 30.05.2018. Besvart: 30.05.2018 av statsminister Erna Solberg. Om statsministeren vil garantere at den alvorlige beredskap. . . read more

Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

Muntlig spørsmål, datert: 30.05.2018. Besvart: 30.05.2018 av statsminister Erna Solberg. Om regjeringen er villig til å gå enten i forhandlinger m. . . read more

Representantforslag om å bruke TRIPS-avtalen for tvangslisensiering av Spinraza, slik at de SMA-syke får medisinen de trenger

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Gina Barstad, Mona Fagerås og Nicholas Wilkinson om å bruke TRIPS-avtalen for tvang. . . read more

Representantforslag om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om . . . read more

Representantforslag om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Pollestad, Marit Arnstad og Åslaug Sem-Jacobsen om tiltak for å sikre mor og b. . . read more

Representantforslag om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorg. . . read more

Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 24.05.2018. Besvart: 30.05.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen. Rette vedkommende: Eldre- og folkehe. . . read more

Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til eldre- og folkehelseministeren

Muntlig spørsmål, datert: 23.05.2018. Besvart: 23.05.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen. Om hvilke gulrøtter eldreministeren ha. . . read more

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 16.05.2018. Besvart: 23.05.2018 av helseministeren Bent Høie. Om statsråden kan gi en oversikt over samtlige hastetil. . . read more

Representantforslag om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og ret. . . read more

Evaluering av bioteknologiloven

Evaluering av bioteknologiloven. . . read more

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten. . . read more
Helsenyheter fra Dagens Medisin

RSS Nyheter
Fem ganger høyere vekst i somatikken enn i psykisk helsevern

I perioden 2013-2017 har kostnadsveksten i somatikken vært på 10 prosent, men på bare to prosent i psykisk helsevern.. . . read more Fri, 21 Sep 2018 11:36:35 GMT

Fem ganger høyere vekst i somatikken enn i psykisk helsevern

I perioden 2013-2017 har kostnadsveksten i somatikken vært på 10 prosent, men på bare to prosent i psykisk helsevern.. . . read more Fri, 21 Sep 2018 11:36:35 GMT

Volvat etablerer tverrfaglig hodepinesenter

Hodepinespesialist Tine Poole blir fagansvarlig lege ved det nyetablerte Volvat hodepinesenter.. . . read more Fri, 21 Sep 2018 07:22:00 GMT

Helseforvaltningen krymper: Helsedirektoratet og FHI har kuttet 250 årsverk

– Kuttene har rammet oss urettferdig hardt, mener FHI-direktøren. Men helsedirektøren vil ikke krisemaksimere.. . . read more Thu, 20 Sep 2018 18:07:00 GMT

Frykter kutt blir knock-out

Hovedtillitsvalgt ser mørkt på neste nedbemanningsrunde i Folkehelseinstituttet (FHI).. . . read more Thu, 20 Sep 2018 18:07:00 GMT

Ser en mulig nedgang i bruken av heroin

Folkehelseinstituttet ser flere tegn på at antallet heroinbruken i Norge kan være på vei ned, og mener det er flere mulige forklarin. . . read more Thu, 20 Sep 2018 06:16:17 GMT

– Jeg har vurdert å trekke meg

Helse Nord-direktør Lars Vorland sier han fortløpende, de siste månedene, har vurdert å gå av.. . . read more Wed, 19 Sep 2018 15:22:48 GMT

Helse Nord-direktøren får refs for håndteringen av trussel-saken i nord

PwCs rapport om hvordan man har håndtert trussel-saken i Helse Nord, der hele toppledelsen ved UNN gikk av, ble lagt fram onsdag.. . . read more Wed, 19 Sep 2018 14:00:11 GMT

Granskingen av trussel-saken: Brudd på helseforetaksloven og brudd på god lederpraksis

Granskingen av trussel-saken ved UNN ble lagt fram onsdag.. . . read more Wed, 19 Sep 2018 12:08:12 GMT

– Lite gjennomtenkt om felles innkjøpsavtale

Legemiddelindustriens direktør Karita Bekkemellem er sterkt kritisk til den felles avtalen mellom Danmark og Norge.. . . read more Wed, 19 Sep 2018 08:09:01 GMT

Bedret risikovurderingen av hjerneslag

Norske forskere har sett på effekten av å legge kroppsmasseindeks og fysisk form til de tradisjonelle risikofaktorene for å få. . . read more Wed, 19 Sep 2018 04:00:00 GMT

– Glad for sterkere forhandlingsmakt overfor industrien

Beslutningsforums leder, Stig Slørdahl, mener avtalen om felles legemiddelforhandlinger er til det beste for pasientene.. . . read more Tue, 18 Sep 2018 10:39:25 GMT

Ny avtale: Norge og Danmark går sammen om å presse legemiddelprisene

Tirsdag inngår Norge og Danmark en avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser.. . . read more Tue, 18 Sep 2018 10:06:58 GMT

Ni personer vil bli UNN-direktør

Seks menn og tre kvinner har søkt stillingen som administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).. . . read more Tue, 18 Sep 2018 08:52:25 GMT

Tre spørsmål kan forutsi blødningsfaren

Norske forskere kom frem til et verktøy med like god risikoberegning som omfattende metoder for blødning ved nyere blodfortynnende.. . . read more Tue, 18 Sep 2018 04:00:00 GMT

Tre spørsmål kan forutsi blødningsfaren

Norske forskere kom frem til et verktøy med like god risikoberegning som omfattende metoder for blødning ved nyere blodfortynnende.. . . read more Tue, 18 Sep 2018 04:00:00 GMT

Fant ingen sammenheng mellom ADHD-symptomer og jobb-deltakelse

Psykiater mener funnene i den norske studien er oppmuntrende for personer med ADHD.. . . read more Mon, 17 Sep 2018 09:36:00 GMT

Fant ingen sammenheng mellom ADHD-symptomer og jobb-deltakelse

Psykiater mener funnene i den norske studien er oppmuntrende for personer med ADHD.. . . read more Mon, 17 Sep 2018 09:36:00 GMT

UiO vil endre opptakskriteriene for medisinstudiet

Fremtidige leger skal testes for «egnethet» – dersom Universitetet i Oslo får det som de vil.. . . read more Mon, 17 Sep 2018 04:00:00 GMT

Anslår samfunnsverdi av trening for kreftrammede

Trening ved kreft kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, antyder en fersk rapport.. . . read more Fri, 14 Sep 2018 10:46:48 GMT