HELSE

Helsenyheter fra Regjeringen.no

Stortinget: Helse
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet. . . read more

Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler)

Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler). . . read more

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019. . . read more

Skatter, avgifter og toll 2019

Skatter, avgifter og toll 2019. . . read more

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. . . read more

Representantforslag om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i helseøkonomiforvaltningen (Helfo)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Per Olaf Lundteigen om å hindre s. . . read more

Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)

Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.). . . read more

Representantforslag om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sheida Sangtarash og Solfrid Lerbrekk om tiltak for famili. . . read more

Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Kjersti Toppe om sterkere samarbeid mellom b. . . read more

Representantforslag om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader. . . read more

Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)

Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.). . . read more

Representantforslag om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Petter Eide om å sikre veteraner i internasjo. . . read more

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, kap. 3

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet. . . read more
Helsenyheter fra Dagens Medisin

RSS Nyheter
– «Glava-effekt» ga bedre statistikk

– Det er verken overraskende eller unaturlig at man ser vridningseffekter i form av kreativ bokføring, mener psykolog-tillitsvalgt.. . . read more Mon, 10 Dec 2018 21:08:03 GMT

Høie: – Ventetiden for barn og unge er for lang

Helseministeren sier han «skjønner at Hofgaard er skuffet for at den gylne regel ikke har blitt oppfylt for psykisk helse». Men han. . . read more Mon, 10 Dec 2018 19:53:42 GMT

– Den gylne regel er en politisk bløff

– Så langt har Den gylne regel vært en politisk bløff, sier presidenten i Norsk psykologforening.. . . read more Mon, 10 Dec 2018 19:53:12 GMT

Han lovte å prioritere psykisk helse – slik gikk det

Det er langt mellom politisk retorikk og satsingen i klinikkene.. . . read more Mon, 10 Dec 2018 19:52:47 GMT

Vil hjelpe allmennlegene å bestille de rette prøvene

En ny, enkel huskeliste viser hvilke undersøkelser som bør bestilles ved ni vanlige og mindre vanlige problemstillinger på legekon. . . read more Mon, 10 Dec 2018 10:19:53 GMT

– Legene bør legge egeninteresser til side

Det kan gå utover tilliten til fagmiljøet om ikke flere melder seg på i debatten, mener kritiske kreftleger.. . . read more Mon, 10 Dec 2018 08:23:00 GMT

Strid i juryen om maktvinner

Lisbeth Normann tok dissens i juryen som valgte å utpeke Stoltenberg-familien som mektigst gjennom 20 år i norsk helsetjeneste. Se hvilke. . . read more Fri, 07 Dec 2018 10:30:00 GMT

– Jeg anbefaler at Helse Sør-Øst ikke behandler OUS-utbygging nå

Administrerende direktør Cathrine Lofthus anbefaler sitt styre å vente med endelig behandling av konseptutredningen for nye sykehus ved G. . . read more Fri, 07 Dec 2018 08:22:41 GMT

Makten rundt kjøkkenbordet

Rundt kjøkkenbordet til Thorvald Stoltenberg har samtaler om krig og fred, internasjonalt samarbeid og utenrikspolitikk med mektige statsledere. . . read more Fri, 07 Dec 2018 05:00:00 GMT

Konseptrapport for nye sykehus i Oslo vedtatt

Styret ved Oslo universitetssykehus vedtok torsdag kveld konseptrapporten for nye sykehus. De tillitsvalgte stemte mot og krevde protokolltilfø. . . read more Thu, 06 Dec 2018 18:35:10 GMT

– OUS-planene gir mindre muligheter for de andre sykehusene

Planene for sykehusutbyggingen i Oslo gir mindre mulighet for utbygging av de andre sykehusene i regionen, mener lederen av Regionsutvalget.. . . read more Thu, 06 Dec 2018 14:11:37 GMT

Slik diskuterte juryen seg frem til maktlisten

Juryen var blant annet uenig i om det er direktøren i Helse Vest eller Helse Sør-Øst som har mest innflytelse nasjonalt. Se video. . . read more Thu, 06 Dec 2018 13:00:00 GMT

Bent Høie: Makten min er redusert

Med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet er Bent Høies makt redusert. Men han avviser sterkt at han er på vei ut av regje. . . read more Thu, 06 Dec 2018 10:36:00 GMT

Sykehus må betale lønn med kreditt

Styret i Helse Møre og Romsdal vil kutte 200 årsverk i helseforetaket.. . . read more Thu, 06 Dec 2018 09:37:57 GMT

Dette er makteliten i Helse-Norge

Helseminister Bent Høie hører nok en gang til på toppen – men under noe tvil, ifølge maktjuryen.. . . read more Thu, 06 Dec 2018 08:00:00 GMT

Her er de 100 mektigste

Se hele listen over hvem som har mest makt i Helse-Norge!. . . read more Thu, 06 Dec 2018 04:00:00 GMT

«Alle trenger fastlegen»

Legeforeningen markerer fastlegedagen med en egen kampanje på sosiale medier, og legepresidenten oppfordrer alle til å slå ring om f. . . read more Wed, 05 Dec 2018 15:09:12 GMT

Legeforeningen og KS gir felles anbefalinger til kommunene

Kommune-Norge har fått mye kritikk for manglende ledelse av fastlegeordningen og legetjenestene generelt. Nå har Legeforeningen og KS g&ar. . . read more Wed, 05 Dec 2018 12:13:01 GMT

Forskningssjef og statssekretær gjør makt-hopp

Forskningsdirektør John Arne Røttingen og statssekretær Anne Grethe Erlandsen er inne på listen blant de ti mektigste i Hels. . . read more Wed, 05 Dec 2018 10:00:00 GMT

Vil ha lovpålagt åpenhet om honorarer fra industrien

– Helsepersonell i det offentlige som får honorarer fra legemiddelindustrien, skal registreres i et åpent register.. . . read more Wed, 05 Dec 2018 09:18:00 GMT