HELSE

Helsenyheter fra Regjeringen.no

Stortinget: Helse
Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. . . read more

Representantforslag om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe og Kari Elisabeth Kaski om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekt. . . read more

Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn. . . read more

Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Kvalitet og pasientsikkerhet 2017. . . read more

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.). . . read more

Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)

Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr). . . read more

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet). . . read more

Representantforslag om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmeleghald av Statens legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost-nytte-vurderingar av nye legemiddel

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Marit Knutsdatter Strand om openheit om prior. . . read more

Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens). . . read more

Representantforslag om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand, Bengt Fasteraune og Kjersti Topp. . . read more

Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth og Kjersti Toppe om å beskytte, fremme, støtte og øke forek. . . read more

Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 04.04.2019. Besvart: 10.04.2019 av helseministeren Bent Høie. Om hva statsråden vil gjøre for å bedre tilbudet til. . . read more

Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utviklingsministeren

Muntlig spørsmål, datert: 03.04.2019. Besvart: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Om at det har blitt en trend internasjonalt å ang. . . read more

Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 03.04.2019. Besvart: 10.04.2019 av helseministeren Bent Høie. Om beredskapssituasjonen i Vågsfjordbassenget, der styr. . . read more

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 28.03.2019. Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie. Om statsråden mener det er forsvarlig å vedta nedlegge. . . read more

Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)

Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.). . . read more

Spørretimespørsmål fra Hans Inge Myrvold (Sp) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 28.03.2019. Fremsatt av: Kjersti Toppe (Sp). Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie. Om statsråden forsvara. . . read more

Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 28.03.2019. Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie. Om nedlegging av fødeavdelinga i Kristiansund er regjer. . . read more

Representantforslag om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak til Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak. . . read more

Representantforslag om å sikre full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetjenesta

Representantforslag frå stortingsrepresentant Kjersti Toppe om å sikre full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetjenesta. . . read more
Helsenyheter fra Dagens Medisin

RSS Nyheter
– Tar antibiotika-forskrivning på alvor

KRY Norge oppgir at selskapet overvåker egen forskrivningspraksis, og at antibiotika blir skrevet ut i fem prosent av konsultasjonene.. . . read more Thu, 18 Apr 2019 10:30:00 GMT

Tror video-optimismen roer seg

Legeleder mener at videokonsultasjoner ikke egner seg til forskrivning av antibiotika.. . . read more Thu, 18 Apr 2019 10:30:00 GMT

Studie: Barn fikk oftere antibiotika hos nettleger

En ny amerikansk studie viser at barn med luftveisinfeksjon fikk oftere antibiotika hos nettleger enn ved fysisk møte med lege.. . . read more Thu, 18 Apr 2019 09:30:00 GMT

Oppfordrer arbeidsgivere til å gi frivillige fri fra jobb

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde ber arbeidsgivere være imøtekommende overfor medarbeidere som jobber frivillig me. . . read more Wed, 17 Apr 2019 14:38:12 GMT

Norge, Danmark og Island klar med første felles kjøp av legemidler

Innkjøpsorganisasjonene i de tre landene gjør sin første felles anskaffelse.. . . read more Wed, 17 Apr 2019 09:44:13 GMT

– Noen pasienter bør ikke intuberes før de kommer på sykehus

Anestesilege Espen Fevang har forsket på behovet for å hjelpe pasienter med å puste før de kommer til sykehuset. Han tror leg. . . read more Wed, 17 Apr 2019 06:15:00 GMT

Studie: Lavere risiko for nyresvikt med blodsukker-senkende medisin

Nye forskningsfunn kan føre til at pasienter med type 2-diabetes og kronisk nyresykdom får et bedre behandlingstilbud, mener professor og. . . read more Tue, 16 Apr 2019 14:00:00 GMT

Får spesialisering i MR

Norsk Radiografforbund oppretter en ny spesialistgodkjenning innen MR.. . . read more Tue, 16 Apr 2019 09:30:00 GMT

Mener ozonvann er like bra som håndsprit

En ny studie sammenligner bruk av alkoholbasert desinfeksjon med vann tilsatt ozongass. Folkehelseinstituttet mener det er for tidlig å vurdere. . . read more Tue, 16 Apr 2019 04:00:00 GMT

Regelendring for legevikarer ute på høring

Helseminister Bent Høie vil sikre at kommunene kan få på plass fastlegevikarer til sommeren og har gitt en kort høringsfrist. . . read more Mon, 15 Apr 2019 13:00:00 GMT

Får lov å sende røntgenbilder fra egen telefon

Det er lov for helsepersonell å bruke egen telefon for å innhente råd fra kollegaer i akutte situasjoner innen dagens regelverk, sl&. . . read more Mon, 15 Apr 2019 10:26:42 GMT

Sykehuskritiker vil bli ny leder

Anestesilege Anne-Karin Rime vil bli overlegenes nye leder. Hennes hjertesak er at nye sykehus må bygges store nok.. . . read more Mon, 15 Apr 2019 08:30:00 GMT

Gir seg etter ti år som overlegenes leder

Jon Helle mener det er «litt primitivt» å snakke om penger og er mest stolt av å ha snakket opp lokalsykehusene. Nå gir. . . read more Mon, 15 Apr 2019 07:41:45 GMT

Bjørn-Inge Larsen skal lede WHO-delegasjon

Etter at helsedirektøren i en årrekke har ledet den norske delegasjonen til Verdens helseforsamling i Genéve, tar departementet n&. . . read more Fri, 12 Apr 2019 10:45:00 GMT

BMJ: Ni av ti abortinngrep gjøres før uke tolv i høyinntektsland

Studien viser at medisinske aborter nå står for over halvparten av avsluttede fødsler i de fleste av høyinntektslandene.. . . read more Fri, 12 Apr 2019 10:30:00 GMT

Blir nye direktører ved OUS

Hilde Myhren blir direktør for medisin og helsefag.  Sølvi Andersen får jobben som direktør for kvalitet, pasientsikke. . . read more Fri, 12 Apr 2019 09:26:04 GMT

Svarer Frp om sykehusutbyggingen i Oslo

Frps strtingsgruppe har avkrevd svar fra helseministeren om en rekke spørsmål om ny sykehusstruktur i Oslo, inkludert spørsmå. . . read more Thu, 11 Apr 2019 12:26:13 GMT

Sp med nytt forslag om å avvikle helseforetaksmodellen

Senterpartiet vil ta sykehusene tilbake til «folkevalgt styring og offentlig forvaltning».. . . read more Thu, 11 Apr 2019 07:31:03 GMT

Trafikk-forurensning fører til fire millioner astmabarn hvert år

Ett av ti tilfeller av astma blant barn globalt skyldes forurensning fra trafikk. Det viser en ny studie fra 194 land.  . . . read more Thu, 11 Apr 2019 04:00:00 GMT

Avdekket omfattende svikt i multidose-tilsyn

Statens legemiddelverk har avdekket alvorlige feil hos leverandøren av multidosepakkede legemidler til pasienter i 72 kommuner. . . . read more Wed, 10 Apr 2019 14:26:42 GMT