HELSE

Helsenyheter fra Forskning.no

Mange flere overlever tarmkreft i Europa

Nedgangen i antall dødsfall som skyldes tarmkreft i EU-landene er en suksesshistorie, mener europeiske forskere. Men i Norge er situasjonen annerlede. . . read more 23.03.2018 - 05:00

Deprimerte bruker oftere ord som «aldri» og «alltid»

Forskere finner spor av psykiske lidelser i språket til deltakere i nettfora.. . . read more 23.03.2018 - 05:00

Nå skal helseopplysningene våre bli mer tilgjengelig for forskere

Forskere skal nå få lettere tilgang til verdifulle helseopplysninger når 70 registre samles på ett nettsted. Opplysningene er særlig viktige. . . read more 22.03.2018 - 13:53

Transplanterte avføring for å behandle irritabel tarm

Fekaltransplantasjon kan virke bra for noen av de med IBS, ifølge ny norsk studie.. . . read more 22.03.2018 - 05:00

Med hjerneskanner i hjelmen

Forskere håper den nye oppfinnelsen kan revolusjonere hjerneforskningen.. . . read more 22.03.2018 - 05:00

Gode omgivelser kan bety alt for mennesker med demens

Omgivelsene har en eksistensiell betydning for personer med demens. Dette må vi ta høyde for når vi planlegger og organiserer tjenester.. . . read more 22.03.2018 - 05:00

Bra med litt fett på kroppen om du vil bli jegersoldat

På krevende øvelser trenger soldater fett. Derfor klarer også kvinner seg godt under ekstreme forhold, mener forsker. . . . read more 21.03.2018 - 21:37

Norge har færrest tenåringsaborter i Norden

Tallet på aborter blant 15-19-åringer her i landet har aldri vært lavere enn i 2017, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.. . . read more 21.03.2018 - 09:54

Kan farger gjøre at du husker bedre?

Forskere skal undersøke hvordan farger kan påvirke folks evne til å huske desimaler av pi.. . . read more 21.03.2018 - 05:00

Betydelig færre dør av hjerteinfarkt og hjerneslag

Mindre røyking, bedre kosthold og bedre behandling er trolig hovedgrunnene til at dødsfall etter hjerteinfarkt og hjerneslag har falt kraftig fra 20. . . read more 20.03.2018 - 09:55
Helsenyheter fra Regjeringen.no

Stortinget: Helse
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016. . . read more

Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 15.03.2018. Besvart: 21.03.2018 av helseministeren Bent Høie. Om statsråden vil påse at Helse Sør-Øst sørger for. . . read more

Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen)

Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen). . . read more

Endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang)

Endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang). . . read more

Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

Muntlig spørsmål, datert: 07.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland. Om hva statsråden vil gjø. . . read more

Representantforslag om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om beredskapsteam for. . . read more

Spørretimespørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Spørretimespørsmål, datert: 01.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie. Om hva regjeringen vil gjøre for å oppnå bærekraftsm. . . read more

Spørretimespørsmål fra Zaineb Al-Samarai (A) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 01.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie. Om at sæddonasjon er lov, mens mors genetiske tilknytni. . . read more

Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 01.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie. Om hva statsråden har gjort for å bedre situasjonen fo. . . read more

Spørretimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 01.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen. Rette vedkommende: Eldre- og folkehe. . . read more

Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 01.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie. Om hva statsråden vil gjøre for å hindre overforbruk. . . read more

Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Spørretimespørsmål, datert: 01.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Om statsråden vil ta initiativ til en g. . . read more

Spørretimespørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 01.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie. Om hvordan regjeringen jobber for å sørge for at kvinn. . . read more

Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 01.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen. Om hvilke gulrøtter statsråden vil. . . read more

Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 01.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie. Om statsråden er trygg på at personer med alvorlige sp. . . read more

Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til helseministeren

Muntlig spørsmål, datert: 28.02.2018. Besvart: 28.02.2018 av helseministeren Bent Høie. Om helseministeren vil ta initiativ til å vurdere kortere. . . read more

Muntlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

Muntlig spørsmål, datert: 28.02.2018. Besvart: 28.02.2018 av helseministeren Bent Høie. Om den store ressursmangelen i fødselsomsorgen, og om stat. . . read more

Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Muntlig spørsmål, datert: 28.02.2018. Besvart: 28.02.2018 av helseministeren Bent Høie. Om statsråden vil ta grep for å sikra kvinner og deira ny. . . read more

Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Muntlig spørsmål, datert: 28.02.2018. Besvart: 28.02.2018 av helseministeren Bent Høie. Om hvordan innføringen av egenbetaling i sykehusene for ko. . . read more

Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til helseministeren

Spørretimespørsmål, datert: 28.02.2018. Besvart: 07.03.2018 av helseministeren Bent Høie. Om hvilke grep statsråden vil ta for å sikre at barsel. . . read more
Helsenyheter fra Dagens Medisin

RSS Nyheter
Nytt utvalg skal utrede inntektene til helseforetakene

Helseøkonom Jon Magnussen leder utvalget som skal vurdere fordelingen av basisbevilgningene mellom de fire regionale helseforetakene.. . . read more Fri, 23 Mar 2018 13:27:47 GMT

«Stamcellestudien» har startet

Den norske studien på stamcelletransplantasjon har randomisert sin første pasient.. . . read more Fri, 23 Mar 2018 11:58:07 GMT

472 OUS-leger har millionlønn

Av 3.333 leger ved Oslo universitetssykehus tjener 472 av dem mer enn én million kroner.. . . read more Fri, 23 Mar 2018 11:30:00 GMT

Mener overbehandling «sitter i veggene»

– Å få bukt med overbehandling og overdiagnostikk, krever kulturendring, sier lederen for den internasjonale overbehandlingskampanjen Choosing Wis. . . read more Fri, 23 Mar 2018 07:26:00 GMT

MS-forsker: – Stamcelletransplantasjon bedre enn vanlig behandling

Preliminære resultater fra den første randomiserte kontrollerte studien på stamcelletransplantasjon er lagt frem på kongress i Lisboa.. . . read more Thu, 22 Mar 2018 14:50:21 GMT

Menneskerettsdomstolen avviste å behandle kirurgi-sak

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har kunngjort at den avviser å behandle den såkalte Schjenken-saken, og kirurgi-saken i Avisa Nordland.. . . read more Thu, 22 Mar 2018 13:57:58 GMT

NFA trekker seg fra Medisinstart

Norsk forening for allmennmedisin mener den planlagte apotektjenesten pålegger fastlegene ekstrajobb uten medisinsk nytte og trekker seg fra samarbei. . . read more Thu, 22 Mar 2018 11:48:00 GMT

Apotekforeningen: – Synd at fastlegene ikke vil anbefale Medisinstart

Foreningen mener imidlertid NFA må dokumentere påstanden om at tjenesten byr på mer forvirring enn oppklaring.. . . read more Thu, 22 Mar 2018 11:48:00 GMT

Pilotleger har tro på primærhelseteamene

Fastlegene som skal delta i primærhelseteam-piloten, er positive før oppstart. Flere er kritiske til Legeforeningens stempling av prosjektet som «u. . . read more Thu, 22 Mar 2018 09:00:00 GMT

Nå kommer de nye MS-medisinene

Beslutningsforum skal snart avgjøre om to nye behandlinger for multippel sklerose (MS) skal tas i bruk i det offentlige. Fagmiljøet har forventninge. . . read more Thu, 22 Mar 2018 05:00:00 GMT

Bevilger 150 millioner til nasjonal helsedata-plattform

Helsedata skal gjøres lettere tilgjengelig for forskerne.. . . read more Wed, 21 Mar 2018 16:30:00 GMT

Legemiddelindustrien vil ha dugnad for gode helsedata

Men helsemyndighetene kunne også vært mer fremoverlente i bruken av helseregistrene, mener AbbVies medisinske direktør.. . . read more Wed, 21 Mar 2018 16:17:00 GMT

Legeforeningen: – Har ikke tillit til Helsedirektoratet

Legeforeningen med krass kritikk om spesialistutdanningen.. . . read more Wed, 21 Mar 2018 13:55:00 GMT

Innfører begrensninger for norsk kreftmedisin

Prostatakreftmedisinen radium-223-diklorid (Xofigo) skal ikke brukes sammen med abirateronacetat (Zytiga) og prednisolon/prednison. Årsaken er økt r. . . read more Wed, 21 Mar 2018 10:59:01 GMT

Feil informasjon på helsenorge.no

– Helsemyndighetene må få på plass en bedre kvalitetskontroll av informasjonen som legges ut, sier generalsekretær Per Gunnar Dahl i Actis.. . . read more Wed, 21 Mar 2018 09:11:00 GMT

Feil informasjon på helsenorge.no

– Helsemyndighetene må få på plass en bedre kvalitetskontroll av informasjonen som legges ut, sier generalsekretær Per Gunnar Dahl i Actis.. . . read more Wed, 21 Mar 2018 09:11:00 GMT

30 prosent færre dør av hjerteinfarkt

På fem år er tallet på personer som dør av hjerte- og karsykdommer redusert med 2100 dødsfall.. . . read more Wed, 21 Mar 2018 05:00:00 GMT

Legemiddelselskap kåret til Norges beste mellomstore arbeidsplass

AbbVie topper kåringen til konsulentselskapet Great Place to Work for andre år på rad.. . . read more Tue, 20 Mar 2018 21:00:00 GMT

Nær doblet minimumsrabatten til LIS-anbud

Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler vil vurdere om de skal fortsette med kravet om minimumsrabatt for å levere inn anbud.. . . read more Tue, 20 Mar 2018 18:15:00 GMT

Nær doblet minimumsrabatten til LIS-anbud

Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler vil vurdere om de skal fortsette med kravet om minimumsrabatt for å levere inn anbud.. . . read more Tue, 20 Mar 2018 18:15:00 GMT